Matthias Schamp – Trojanisches Pfeld II
Home
Museum Ostwall im Dortmunder U, April - September 2016
Das Trojanische Pfeld + Dieter Roth-Gedächtnisfrittieren
Fotos: Claudia Heinrich