Matthias Schamp – Trojanisches Pfeld VIII
Home
Museum Ostwall im Dortmunder U, April - September 2016
Trojanisches Pfeld + Dieter Roth-Gedächtnisfrittieren
Fotos: Matthias Schamp